Budování společného bydlení představuje významný milník v partnerském životě. Do spolužití vstupují společné sny, ambice