I když je pravda, že občas máme tendenci opomíjet i zdraví fyzické a raději některé