Mezi stavem naší psychiky a pokožky je úzká souvislost. Většinou, co se na kůži děje,