Dost často se setkávám ve svém okolí se strachem „být sám/sama se sebou”, nebo s