S výrazem Saudade (vyslovíte jako sou-dá-dží) jsem se setkala při pročítání Atlasu štěstí. Pravdou je,