Jestli něco miluji, je to právě zeleň a lesy, kterých je v mém rodném Krušnohoří