Než přejdeme k tématu, kterému jsem se navíc věnovala i v mých diplomových pracích, asi