Zajímají vás předchůdkyně podprsenky? Začtěte se do článku z exkurze ze severočeských Litoměřic!

S Timem jsem nahlédla pod pokličku tvorby spodního prádla,  kde vznikají kolekce přímo pod rukama návrhářek, střihaček a šiček  v litoměřické výrobě. 

Každodenní nošení spodního prádla se pro ženy stalo rutinou. Ani tak bychom neměli podceňovat jeho výběr. Při detailnějším pohledu zjistíme, že jeho samotná výroba může být zajímavým procesem, který je v jednotlivých dílčích krocích velmi zaměřený na detaily. V  následujícím článku se podíváme nejen na tvorbu spodního prádla, ale i na samotný původ podprsenky a proč by pro nás měl být její správný výběr důležitý.

Od sepnutého korzetu, který ženské tvary potlačoval až k dnešní podprsence 

Na dnešním trhu se spodním prádlem si může každá žena vybrat z nepřeberné nabídky a dle vlastních preferencí. Nebylo tomu tak vždy, v historii, kdy se poprsí a cokoliv, co připomínalo ženské křivky, potlačovalo a schovávalo. Korzet z měděného materiálu nosily ženy už ve starověké Krétě. V období Antiky chodily po ulicích s odhaleným poprsím jen nevěstky. Ve středověku se ženy odívaly do oděvu zapnutého až co nejvíce ke krku. Ideálem v té době byla štíhlá postava. Ňadra si ženy zakrývaly pruhem látky. Ve 13. století jsme se však poprvé mohly setkat s touhou žen po postavě, která ukazovala vše, co k ní patří. Nejvíce vstřícná byla k ženám renesanční móda v Itálii. Ta dovolila zdůraznit přednosti jejich těla a přinášet tak korzety s výstřihem, které ňadra poodhalují. O tom, že korzety nebyly ani pro zdraví žen žádnou hitparádou, nebylo pochyb. Ženám neumožnily pohodlně si sednout, natož i dýchat. Také velmi často omdlévaly. Pravidelné stahování způsobovalo dokonce deformaci vnitřních orgánů. Ze společenského hlediska měly korzety zásadní účel. Bylo cílem potlačit sexualitu a být jakýmsi standardem a společenskou normou chování ženy. Jak se říká, za vším hledej ženu! Za prvotní myšlenku na podprsenku můžeme pravděpodobně vděčit minimálně 3 ženám.

Už na konci 19. století Herminie Cadolle rozdělila korzet na dvě části, protože ji nepřišel jako celek pohodlný. Podprsenku si patentovala i Marie Tucek, Američanka s českými kořeny. Podoba podprsenky disponovala dvěma oddělenými kapsami na prsa a  popruhy, které vedly přes ramena. Poté už stačilo na zádech sepnout patřičná očka s háčky.

Spodní prádlo mělo v minulých stoletích zásadní úlohu. Spíše nepoukazovat na přirozené ženské tvary, ale zdůrazňovat štíhlost. (Zdroj: Metmuseum.org)

Největší boom však zaznamenala ve 20. století Marie Phelps Jacobová. Díky tomu, že se chystala na ples a zjistila, že jí tehdy ještě korzet, vyčnívá nelichotivě z výstřihu a brání jí v pohybu při tanci, přišla na jednoduchý trik. Stačily k tomu dva kapesníčky a stuha.

Mary Phelps Jacobová ráda navštěvovala plesy. Před jedním takovým pro ni byl korzet pod šaty nepohodlným a přišla na to, jak si celkový outfit vylepšit a cítit se pohodlně. (Zdroj: Thetempest.co)

Tou připevnila kapesníčky k tělu. Jacobová zaznamenala velký zájem ze strany jejich známých, které si objednaly ušít podprsenky. Koncem 80. let a na začátku 90. let 20. století móda zaváděla hlubší výstřihy, které vyžadovaly plný tvar. Nejvíce proslavena byla tehdy podprsenka Wonderbra. 

Tradice textilního průmyslu v České republice 

Textilní průmysl patří k nejstarším průmyslovým odvětvím v Čechách. Výroba textilu má v tuzemsku tisíciletou tradici. Již v 17. století se začal rozvíjet ruční potisk látek a o 100 let později byla v Praze založena první manufaktura na výrobu hedvábí. V tomto století se začalo tomuto odvětví dařit a začaly vznikat i další textilní manufaktury. Textilní výrobě se nejvíce dařilo v pásu od Krušných hor, přes Jizerské hory do Podkrkonoší, do Orlických hor až po severní Moravu. V těchto oblastech sehrávaly význam dostupné výrobní kapacity jako byla kvalifikovaná pracovní sila, blízkost vodních zdrojů a dopravních tras. Ty umožňovaly snadný vývoz do zahraničí. Nemůžeme opomenout ani místa s dobrou dostupností paliv. Nelehkým obdobím pro všechna odvětví textilního průmyslu bylo období po sametové revoluci. Změnil se průmysl i hospodaření státu. Textilní odvětví se však potýkalo s poklesem i před rokem 1989, zejména v počtu zaměstnanců, ale i v počtu podniků. Textilní výroba se ale stále nejvíce držela na severu Čech, v příhraniční oblasti Polska a Německa, v Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém kraji.

Výroba podprsenky, krok po kroku 

Hlavními kroky, ze kterých se skládá výroba, je tvorba a příprava prodejní kolekce, zpracování technologických podkladů a příprava technické dokumentace. Poslední fází je výrobní proces a zabezpečení celé výroby. V předvýrobní etapě se vyhotovují návrhy na nové kolekce. Návrhy vycházejí z módních směrů a předchozího prodeje a zájmu zákazníka. Jednotlivé kolekce přichází s určitou představou produktu, tj. střihem, barevným provedením a velikostním sortimentem. Návrhářky spolupracují s oddělením nákupu, kde se seznamují s novými materiály a také dodavateli. Důležitá je i spolupráce s obchodním oddělením, který má zkušenost z předchozích kolekcí a požadavky zákazníků.

Věděli jste, že se podprsenka může skládat až ze 40 dílů? (Zdroj: Timo archiv)

Pro zajímavost, roční výrobní proces  se dělí do 3. triád. První triáda představuje jarní kolekci spodního prádla, druhá triáda obsahuje letní kolekci spodního prádla a hlavně plavky a třetí triáda přináší zimní kolekci. Se třetí triádou vzniká i kolekce plavkového sortimentu pro další rok. Poté, co návrhářky předloží hotové návrhy, je provedena modelová úprava na střihových šablonách,  které  vychází  z již ověřeného  střihu  podprsenky.  Podle nové  střihové šablony  se  zhotoví příslušný model podprsenky z materiálu,  který  je  pro  příslušnou  fazónu stanoven.  V průběhu zhotovení modelu probíhá jeho vyzkoušení na reálných postavách žen a posléze dochází k modifikacím tvaru. Každému modelu je přiřazeno od začátku až po jeho konečnou podobu číselné označení. Na střihových šablonách je zakreslena referenční linie, označení dodavatele, číslo daného vzoru a označení velikosti. Také se uvádí popisy dílků a počty nastříhaných kusů dílku. Modelářky poté předávají návrhy jednotlivým pracovištím výroby, které vypracovává tzv. fazónové karty ke každému vzoru. Titulní stranu karty tvoří technický nákres a popis vzoru, spotřeba materiálu, nákres střihové polohy jednotlivých dílů a seznam střihových dílů pro střihárnu.

My jsme měli možnost se podívat do prostorů dílny, kde se rodí veškeré kolekce spodního prádla a plavek. Návštěva mě obohatila o pozoruhodné informace. Každá dílna má svůj plán. Jako první jsem šla  na oddělení střihárny, kde jsem se  setkala hned s vedoucí tohoto oddělení. Na velké stoly se tak přivezou látky v rolích, kde se natáhnou a napnou. Na látkách je upevněn arch, na kterém jsou předkresleny střihové šablony dle kterých už poté střihačky ví, jak nastříhat materiál. Když jsou poté veškeré kusy vyřezané, připraví jejich jednotlivé díly pracovnice na oddělení manipulace dle velikostí do jednotlivých přepravek. Poté již takto předpřipravené díly dostávají do rukou šičky. Zajímavým postřehem bylo rozlišení popisu práce šičky i švadleny. Do této doby jsem se totiž domnívala, že jde o synonymum, z čehož nás i personál vyvedl. Šičky mají za úkol šít jeden šev a zabývají se obvykle jednou dílčí operací. Její práce je spíše technicky nenáročná. Není mnohdy potřebné speciální vzdělání.  Pokud se setkáte se švadlenou, ta vám poté zhotoví celý oděv, ale neudělá vlastní střih. Nevěnuje se těžší krejčovině tak, jako krejčí, která je v žebříčku nejvýše a zaměřuje se na výrobu oděvu od A do Z. Je také více zaměřena na zakázkovou výrobu.

Roční výrobní proces je dělen do 3 triád. (Zdroj Timo archiv)

Pokud se jedná o podprsenky, je důležitá i výroba košíčků, jejichž hloubka se vytváří na moldovacích přístrojích. Po zhotovení košíčků přichází na řadu výroba podprsenkového pásu, sešití obou těchto částí a poté našití tunýlku. Následně se do tunýlku vkládají kostice a vloží se i bokové kostice. Také se nesmí zapomenout na začištění všech okrajů gumičkou. Nakonec se přišije zapínání a připraví se ramínka. Pro zajímavost, celá podprsenka může sestávat až ze 40 dílů! Je důležité, aby byl vždy dodržen postup výroby. Nelze žádnou etapu přeskočit, protože jsou podprsenky vyráběny pro určitou velikost. Stačí i 1 mm odklon a podprsenka může mít jinou velikost.

A tohle vše realizuje Timo již více než 30 let ke spokojenosti českých žen. 

Timo Facebook

https://www.facebook.com/timo.cz/videos

Česká televize

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/hledani/?keyword=podprsenka

Diplomová práce

Kolekce dámského spodního prádla Bc. Yevheniia Sharova

https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/49972/sharova_2021_dp.pdf?sequence=-1

Diplomová práce

Český textilní a oděvní průmysl v období globalizace  – Bc. Michaela Glogarová

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/53992/GlogarovaM_CeskyTextilni_IK_2013.pdf?sequence=3

Bakalářské práce

Komparace hlavních směrů vývoje dámského spodního prádla v USA a Československu v letech 1930-1980 Martina Hodinková

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/160052/BP__Hodinkova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bakalářské práce

Vývoj a perspektivy textilního průmyslu v Čechách

Tomáš Tuháček 

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/17695/V%C3%BDvoj+a+perspektivy+textiln%C3%ADho+pr%C5%AFmyslu+v+%C4%8Cech%C3%A1ch.pdf?sequence=1

Žebříček největších textilních a oděvních firem za rok 2017 

http://www.atok.cz/folders/revue/odkazy/2019-03/Zebricek_nejvetsich_textilnich_a_odevnich_firem_za_rok_2017.pdf

Diplomová práce

Bc. Petra Ježková 

Racionalizační studie konstrukční přípravy výroby spodního prádla

https://docplayer.cz/210977284-Technicka-univerzita-v-liberci-fakulta-textilni-diplomova-prace-rozena-sedlackova.html

Diplomová práce

Textilní průmysl v současném ekonomickém světě

Bc. Lenka Kyselá

https://adoc.pub/textilni-prmysl-v-souasnem-ekonomickem-svt-bc-lenka-kysela.html

Foto: Pinterest.com; Metmuseum.org; Wikipedia.org, Thetempest.co; Archiv Timo.